dk en
theme

Slagmarken Dybbøl Banke

Slaget om Als

I 1864 invaderede den preusiske arme under ledelse af Herwarth von Bittenfeld Als efter et natligt angreb planlagt af stabschefen Feltmarskal Leonhard Graf von Blumenthal. Dette angreb afsluttede den 2. Slesvigske Krig.
Slaget om Als blev udkæmpet den 29. juni 1864 under den 2. Slesvigske Krig mellem Danmark og Preussen/Østrig. Slaget om Als var den sidste store træfning i krigen.

Als blev forsvaret af 9,000 danske tropper, inklusiv den danske garnison på Dybbøl som havde trukket sig tilbage til Als.

Om natten, den 29. juni 1864, forsøgte 2500 preusiske tropper at krydse Alssund i små både. Det moderne pansrede krigsskib Rolf Krake lå i Augustenborg Fjord og sejlede til Alssund hvor det skabte store vanskeligheder for de preusiske tropper og faktisk stoppede invasionen. Men derefter forlod skibet pludselig Alssund efter at have misforstået en ordre og preusserne fortsatte at sætte over Alssund. Klokken 2 om natten landede preusserne på halvøen Arnkil og overrendte de danske skyttegrave under voldsom beskydning. Preusserne byggede derefter en pontonbro over sundet. Den danske arme's 5. Regiment trak sig tilbage til Sønderborg og 18. Regiment havde en træfning med preuserne nær landsbyen Kær. Den danske hær trak sig derefter tilbage til Kegnæs - nogen overgav sig og andre blev evakueret med skib. Danmark mistede nær 3000 soldater (døde, sårede eller tilfangetagne) i slaget om Als.

Efter Danmark's nederlag til den Østrigske/Preusiske arme blev Als en del af Preussen og senere af Tyskland.